กรอบลอยผ้าแคนวาส กรอบรูปแคนวาส

 สนใจรายละเอียด

สอบถามที่ 

081-7164414

 089-6350133

Email  tkanyakorn@gmail.com

Line id :  0817164414   

 ราคากรอบลอยผ้าแคนวาส  

ราคากรอบลอยผ้าแคนวาส รวมอัดภาพ

กรอบลอยเทียบกับตัวคนขนาดต่างๆ

ตัวอย่างกรอบลอยผ้าแคนวาส พร้อมทำกรอบรูปผ้าแคนวาส แบบกรอบลอย

กรอบลอย 8*12 นิ้วภาพแต่งงาน

กรอบลอยผ้าแคนวาส 20*30 นิ้วรวมอัดภาพ

กรอบลอยผ้าแคนวาส 20*30 นิ้ว

กรอบลอยผ้าแคนวาส 20*30 นิ้วรวมอัดภาพแต่งงานสวยๆ

กรอบลอยผ้าแคนวาส ภาพปริญญา 12*18 นิ้วรวมอัดภาพ

กรอบลอยแคนวาส 30*45 นิ้ว

กรอบลอย 12*18 นิ้วรวมอัดภาพ

กรอบลอย 30*45 นิ้วผ้าแคนวาสรวมพิมพ์ภาพ

กรอบลอยแคนวาส ภาพแต่งงาน 20*30 นิ้ว

กรอบลอยผ้าแคนวาส 20*30 นิ้วภาพเวดดิ้ง

กรอบลอยแคนวาส 20*30 นิ้วรวมพิมพ์ภาพ

กรอบลอยแคนวาส 12*18 นิ้วภาพแต่งงาน

กรอบลอยแคนวาสภาพงานแต่ง 20*30 นิ้ว

กรอบลอยแคนวาสภาพงานแต่ง 20*30 นิ้วสวยเริ่ด

กรอบลอยผ้าแคนวาส 20*30 นิ้วสวย ๆ

กรอบลอยผ้าแคนวาส 20*30 นิ้ว

กรอบลอยผ้าแคนวาส 8*12 นิ้วภาพของขวัญให้เพื่อนๆ

กรอบลอยแคนวาส 12*18 นิ้วภาพพรีเวดดิ้ง

กรอบลอยแคนวาส 30*45 นิ้วภาพเวดดิ้ง

กรอบลอยแคนวาส 20*30 นิ้ว

กรอบลอยแคนวาส 12*18 นิ้ว

กรอบลอยผ้าแคนวาส 24*36 นิ้วรวมพิมพ์ภาพ

กรอบลอยผ้าแคนวาส 20*30 นิ้วรวมขยายภาพลงผ้าแคนวาส

กรอบรูปผ้าแคนวาส 20*30 นิ้ว

กรอบรูปผ้าแคนวาส 30*45 นิ้ว

กรอบรูปผ้าแคนวาส 8*12 นิ้ว ทำเป็นของที่ระลึก

 

กรอบลอย้ผาแคนวาส 30*45 นิ้วเวดดิ้ง งานแต่งงาน

ราคากรอบลอย 

ราคารวมอัดภาพ กรอบลอยและกรอบไม้โมเดิร์น เคลือบลามิเนต

 

กรอบลอยเทียบกับคนจริง

กรอบลอยแคนวาส ต่าง กับแบบ กรอบลอยลามิเนตอย่างไร

ตัวอย่างกรอบลอย และ กรอบไม้กล่องสีขาว  

นิยมทำเป็นแกลลอรี่งานแต่งงาน ประดับฉากงานแต่งงาน

 

กรอบลอย 20*30 นิ้วภาพงานแต่งงานรวมอัดภาพ

กรอบลอย 16*24 นิ้วรวมอัดภาพ

กรอบลอยของขวัญรับปริญญา หลากหลายขนาด

กรอบลอยประดับแกลลอรี่งานแต่งงาน

กรอบลอย 12*18 นิ้วของขวัญปริญญาสวยๆ

กรอบลอยรวมอัดภาพ 8*12 นิ้วภาพปริญญา

กรอบลอยอัดภาพ 16*24 นิ้ว

กรอบลอยอัดภาพ 20*24 นิ้ว

กรอบลอยอัดภาพ 20*30 นิ้ว

กรอบลอยอัดภาพ 12*18 นิ้ว

กรอบลอยอัดภาพ 30*45 นิ้ว

กรอบลอยอัดขยายภาพ 16*24 นิ้ว

กรอบลอยอัดขยายภาพ 30*45  นิ้ว

กรอบลอยอัดขยายภาพ ของขวัญเพื่อน

กรอบลอยอัดขยายภาพ 20*30 นิ้ว

กรอบลอยอัดภาพ 20*30 นิ้ว

กรอบลอยอัดภาพ 16*24 นิ้ว

กรอบลอยภาพงานรับปริญญา 16*20 นิ้ว

กรอบลอยของขวัญรุ่นพี่สวยๆ

กรอบลอยให้เพื่อนของขวัญรับปริญญา 30*45 นิ้ว

กรอบลอยภาพงานรุ่นเรียนจบการศึกษา

กรอบลอยแต่งบ้านสวยเริ่ด 16*20 นิ้ว

กรอบลอยปริญญา 20*24 นิ้ว

กรอบลอยภาพที่ระลึก 10*12 นิ้ว

กรอบลอยรวมอัดภาพ 16*20 นิ้ว

กรอบลอยรวมอัดภาพ 16*20 นิ้ว

กรอบลอย 24*36 นิ้วรวมอัดภาพ

กรอบลอยรวมอัดภาพ 16*24 นิ้วภาพงานรับปริญญา

ตัวอย่างกรอบรูปไม้กล่องสีขาว

โมเดิร์นพร้อมอัดขยายภาพ

กรอบรูปไม้กล่องสีขาว กรอบรูปแต่งงานสีขาว

กรอบรูปโมเดิร์นสีขาว ประดับงานแต่งงาน

กรอบรูปแต่งงานสีขาว 16*24 นื้ว

กรอบรูปโมเดิร์นประดับแกลลอรี่ 8*12 นิ้ว

กรอบรูปโมเดิร์น 8*12 นิ้ว

กรอบรูปไม้สีขาว 20*24 นิ้ว

กรอบรูปไม้สีขาว 20*24 นิื้ว

กรอบรูปไม้กล่องขาวแต่งงาน 8*12 นิื้ว

กรอบรูปไม้กล่องขาว 8*10 นิ้ว

กรอบรูปไม้สีขาว 12*18 นื้่ว

กรอบรูปโมเดิร์นสีขาว 20*24 นื้ว

กรอบรูปไม้สีขาว 20*24 นิ้ว

กรอบรูปไม้สีขาว 8*12 นื้ว

กรอบรูปไม้สีขาว 24*36 นื้่ว

 

ขั้นตอนการสั่งทำกรอบรูปพร้อมอัดภาพ

กลับสู่หน้าแรก